دبیرخانه جشنواره علامه حلی

آیین‌نامه جشنواره علامه حلی(ره)

 

مقدمه

به منظور تقویت انگیزۀ پژوهش، شناسایی نخبگان و تلاش علمی طلاب جوان حوزه‌های علمیه و تشویق آنان، آیین‌نامه جشنوارۀ علامه حلی(ره) به شرح ذیل تدوین می‌گردد.

ماده 1. جشنوارۀ علامه حلی(ره) که در این آیین‌نامه «جشنواره» نامیده می‌شود همه‏‌ساله توسط معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار می‌گردد.

ماده 2. پژوهشگرانی که می‌توانند در جشنوارۀ علامه حلی(ره) شرکت نمایند، طلاب زیر 31 سال مشغول به تحصیل در حوزه‌های علمیه سراسر کشور می‌باشند.

 

فصل اول: اهداف و سیاست‌ها

ماده 3. اهداف برگزاری جشنواره عبارت است از:

1.      تقویت نشاط علمی و گسترش روحیۀ پژوهش در بین طلاب؛

2.      شناسایی نخبگان و استعدادهای علمی برتر طلاب و حمایت از آنان؛

3.      تقویت فرهنگ پژوهش و نگارش آثار علمی؛

4.      افزایش سطح مشارکت و رقابت طلاب در عرصه‌های علمی ـ پژوهشی؛

5.      زمینه‏‌سازی و هدایت طلاب مستعد به گرایش‌های تخصصی علوم حوزوی؛

6.      جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی طلاب به سمت نیازهای پژوهشی حوزه و نظام اسلامی؛

7.      کمک به کاربردی کردن علوم اسلامی از طریق شناسایی مسائل و نیازهای حوزه‌های علمیه، جامعه و نظام اسلامی.

ماده 4. سیاست‌های کلان جشنواره عبارت است از:

1.      ارتباط فعال و اثربخش با واحدهای آموزشی و پژوهشی در راستای اهداف جشنواره؛

2.      جلب مشارکت اساتید، مدیران، طلاب و فضلا در فرآیند برگزاری جشنواره؛

3.      توجه به سطوح مختلف طلاب و توانایی‌های آنان؛

4.      اهتمام به نیازهای علمی و پرداختن به موضوعات روزآمد و تخصصی مناسب با سطح علمی جشنواره.

 

فصل دوم: تشکیلات و شرح وظایف

ماده 5. ارکان جشنواره عبارت است از:

1.      شورای سیاست‌گذاری؛

2.      رئیس؛

3.      دبیر؛

4.      شورای علمی جشنواره.

ماده 6. شورای سیاست‌گذاری بالاترین رکن سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در برنامه‌های کلان جشنواره است. اعضای این شورا عبارت است از:

1.      معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (رئیس شورا)؛

2.      معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران (نائب رئیس)؛

3.      معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (یا نماینده وی)؛

4.      معاون امور حوزه‌های علمیه (یا نماینده وی)؛

5.      مدیرکل امور پژوهشی معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛

6.      مدیر سازمان‌دهی و تحقیقات معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران؛

7.      دبیر جشنواره (که همان دبیر شورا می‌باشد)؛

8.      دو نفر از پژوهشگران حوزه با پیشنهاد مشترک مدیرکل امور پژوهشی و مدیر سازمان‌دهی و تحقیقات دو مرکز و تأیید و حکم رئیس شورا؛

9.      مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر.

تبصره: جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران به تصویب می‌رسد.

 

ماده 7. وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری عبارت است از:

1.      تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی جشنواره؛

2.      تصویب آیین‌نامه‌ها، معیارها و مقررات جشنواره؛

3.      بررسی فعالیت‌های علمی و اجرایی دبیرخانه در پایان هر دوره جشنواره؛

4.      تعیین نوع و میزان جوایز؛

5.      انتخاب رؤسای هیئت‌های داوری.

ماده 8. وظایف رئیس شورای سیاست‌گذاری که ریاست جشنواره را بر عهده دارد عبارت است از:

1.      تشکیل و اداره جلسات شورا؛

2.      نصب و عزل دبیر جشنواره؛

3.      نظارت بر حسن انجام وظایف و مقررات در دبیرخانه جشنواره.

ماده 9. شورای علمی جشنواره، بالاترین مرجع علمی جشنواره است که اعضای این شورا عبارت است از:

1.      معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (رئیس شورا)؛

2.      معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

3.      دبیر جشنواره؛

4.      رؤسای هیئت‌های داوری حسب مورد؛

5.      سه تا پنج نفر از اساتید برجسته و صاحب‌نظر به پیشنهاد معاون پژوهش و تصویب شورای سیاست‌گذاری.

ماده 10. وظایف و اختیارات شورای علمی عبارت است از:

1.      تدوین آیین‌نامه‌های داوری جشنواره و معیارهای ارزشیابی آثار و پیشنهاد آن به شورای سیاست‌گذاری جهت تصویب؛

2.      انتخاب و انتصاب اعضای هیئت‌های داوری از بین اساتید و صاحب‌نظران مربوطه برای هریک از شاخه‌های علمی جشنواره؛

3.      نظارت بر عملکرد هیئت‌های داوری و تأیید فرایند داوری؛

4.      ارائه گزارش عملکرد به شورا؛

5.      تعیین برگزیدگان نهایی جشنواره.

ماده 11. دبیر جشنواره، دبیر شورای علمی نیز بوده و وظیفۀ هماهنگی جلسات شورا، ارسال دعوت‌نامه‌ها و دستور جلسات برای اعضاء را به عهده دارد.

ماده 12. مسئولیت برنامه‌ریزی و امور اجرایی جشنواره با دبیرخانه جشنواره می‌باشد.

تبصره: دبیرخانه جشنواره در محل معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مستقر خواهد بود.

ماده 13. دبیر جشنواره، یکی از محققان حوزه علمیه می‌باشد که دارای توان مدیریتی و سابقه اجرایی مؤثری بوده و به پیشنهاد معاون پژوهش و تأیید شورای سیاست‌گذاری و حکم رئیس شورا، برای یک دوره منصوب می‌شود.

ماده 14. وظایف دبیر جشنواره عبارت است از:

1.      ادارۀ دبیرخانۀ جشنواره در چارچوب شرح وظایف، مصوبات و ابلاغیه‌ها؛

2.      پیشنهاد آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، مقررات و اصلاحیه‌های مورد نیاز به شورای سیاست‌گذاری؛

3.      نصب و عزل عوامل اجرایی جشنواره با هماهنگی مدیرکل امور پژوهشی؛

4.      ارتباط و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه برگزاری بهینه جشنواره، بر اساس ضوابط و مقررات اداری مالی و مکاتباتی حوزه؛

5.      ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه به رئیس شورای سیاست‌گذاری؛

6.      پیشنهاد برنامه، بودجه و تقویم اجرایی جشنواره و ارائه گزارش مالی به معاونت پژوهش؛

7.      پیشنهاد متن فراخوان جشنواره به مدیرکل امور پژوهشی؛

8.      ثبت و ضبط اسناد، مکاتبات و شرح مذاکرات و مصوبات شورای سیاست‌گذاری؛

9.      هماهنگی جلسات، ارسال دعوت‌نامه‌ها و دستورات جلسات برای اعضای شورای سیاست‌گذاری؛

10.  پیگیری اجرای مصوبات و شورا و گزارش آن به رئیس؛

11.  انجام سایر امور محوله جشنواره.

ماده 15. بودجه مورد نیاز دبیرخانه جهت برگزاری جشنواره، در بودجه سالیانه معاونت‏‌های پژوهش حوزه‌‏های علمیه برادران و خواهران لحاظ می‌گردد.

ماده 16. هیئت‌های داوری جشنواره در موضوعات علمی زیر تشکیل می‌شوند:

1.      تفسیر و علوم قرآنی؛

2.      علوم حدیث و درایه؛

3.      کلام؛

4.      اخلاق و تربیت؛

5.      فقه و حقوق اسلامی؛

6.      فلسفه و منطق؛

7.      اصول فقه؛

8.      تاریخ اسلام و تشیع؛

9.      ادبیات؛

10.  علوم انسانی (مرتبط با حوزه دین).

تبصره: تعداد و عناوین هیئت‌های داوری در هر دوره جشنواره، بر اساس نیاز و در قالب هیئت‌های فوق، به پیشنهاد شورای علمی و تصویب شورای سیاست‌گذاری قابل تعیین می‌باشد.

ماده17. هیأت‏‌های داوری با 3 یا 5 نفر عضو تشکیل می‌‏شوند که از میان اساتید و محققان صاحب‏‌نظر در هریک از شاخه‏‌های علمی مذکور در ماده 16، به پیشنهاد رئیس هیأت داوری و تأیید شورای علمی انتخاب می‌‏شود.

ماده 18. وظایف هیأت‏‌های داوری عبارت است از:

1.      بررسی اولیه آثار واصله به هیأت

2.      بررسی و نهایی‏‌سازی کاربرگ‏‌های ویژه ارزیابی

3.      تعیین ارزیابان

4.      نظارت بر فرایند ارزیابی

5.      معرفی آثار برگزیده جهت طرح در شورای علمی جشنواره

تبصره: هر هیأت داوری می‏‌تواند اعضای مدعو داشته باشد.

 

فصل سوم: موارد متفرقه

ماده 19. جوایز و لوح‌‏های تقدیر از برگزیدگان جشنواره توسط رییس شورای سیاست‏گذاری جشنواره امضا می‌‏شود.

ماده 20. هیچ پژوهشگری نمی‌‏تواند برای دو سال پیاپی برگزیده شود ولی انتخاب پژوهشگر به صورت متناوب بلامانع است.

تبصره: مشارکت مجدد آثاری که در دوره‏‌های قبل شرکت کرده و پذیرفته نشده‏‌اند، یک بار و منوط به تغییرات اساسی بلامانع است.

ماده 21. این آیین‏‌نامه در 21 ماده و 5 تبصره در تاریخ 31/1/1390 به تصویب کمیته بررسی و تصویب رشته‏‌های سطح(3) شورای عالی حوزه‌‏های علمیه رسید.ارتباط با دبیرخانه

نشانی: قم، ابتدای بلوار جمهوری، مرکز مدیریت حوز
ه‌های علمیه، دبیرخانه جشنواره علامه حلی(ره)
تلفن روابط عمومی: 32904976 ـ 025
فکس: 32904976 ـ 025
پیامک: 3000101072
پست الکترونیک: helli.info2@gmail.com

آدرس سایت: http://www.jhelli.ir/page/hawzahqom_149

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها