موسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا

مطالبات متقابل حکومت و روحانیت
نوع حکومت درباره مطالبات متقابل نهاد روحانیت و حکومت بر سه­ گونه است: 1. حکومت اسلامی؛ 2. حکومت غیردینی و مردمی؛ 3. حکومت غیردینی و غیرمردمی.
 ١٣:٥٣ - 1393/10/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
غلامرضا کاشی
روحانیت، تهدیدها و فرصت‌ها
در بررسی نهاد روحانیت و فرصت‌های پیش‌روی ما با سه ‌مفهوم دین، حیات معنوی و حیات دینی مواجه هستیم
 ١٣:٠٨ - 1392/07/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
محمدتقی فاضل میبدی
تحول و دگرگونی در اندیشه روحانیون در دهه اخیر
پس از شروع غیبت صغرا، عالمان شیعه با بحران‌های عقیدتی فراوانی روبه‌رو شدند
 ١٢:٥٦ - 1392/07/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
علی ذوعلم
روحانیت و مدیریت اجرایی، کاستی‌ها و بایستگی‌ها
برای بررسی نسبت روحانیت و مدیریت سیاسی جامعه ابتدا سه مفهوم باید از هم تفکیک‌ شوند: 1. مدیریت اجرایی. 2. قدرت سیاسی. 3. فرایند حرکت و تحول جامعه.
 ١٢:٥٤ - 1392/07/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
عابدین مؤمنی
روحانیت و مواجهه با چالش‌های فکری
یکی از نیازهای جامعه دینی، استنباط احکام شرعیه بر پایه مقتضیات زمان و نیازهای جدید جامعه است
 ١٢:٢٧ - 1392/07/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
سید­حسن سیف­زاده
روحانیت و فراسونگری مذهبی
با تغییر و تحولات صورت گرفته در عصر حاضر، فضای زیست انسان نیز دچار دگرگونی شده، به سمت ...
 ١٢:٢٠ - 1392/07/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
علیرضا صدرا
نقش راهبردی روحانیت در چشم‌انداز فراآینده و چالش‌های فرارو
یکی از چالش‌های فراروی روحانیت، حیطه مسئولیت و اختیارات روحانیت است
 ١٢:١٨ - 1392/07/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
محمدرضا ضمیری
نقش و پایگاه اجتماعی روحانیت
نقش و پایگاه اجتماعی، نوعی رفتار و عملکرد مبتنی بر دسته‌ای هنجارها است که جامعه و گروه انتظار انجامش را دارند
 ١٢:١٥ - 1392/07/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 صفحه بعدی >>

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها