آئین نامه تأسیس

 

آیین نامه تاسیس شورای اعطای مجوزها

 

مقدمه

به منظور اجرای ماده واحده مصوبه مورخ 21/3/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت حمایت از ساختارها و روند فعالیت‌های علمی حوزه علمیه، شورایی زیر نظر شورای عالی حوزه علمیه قم با ترکیب و وظایف و اختیارات زیر در دبیرخانه شورای عالی تشکیل می‌شود.

ماده 1.‌ وظایف و اختیارات شورا

1. تعیین ضوابط علمی و قانونی اعطای امتیاز علمی به مجلات علمی، تأسیس انجمن‌های علمی و قطب‌های علمی، و اعطای امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی؛[1]

2. بررسی، تصویب و اعطای امتیاز علمی به مجلات؛

3. بررسی، تصویب و صدور هر نوع مجوز اعم از دائمی یا موقت در خصوص تأسیس انجمن‌ها و قطب‌های علمی؛

4. اعطای امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد، مناظره و آزاداندیشی.

ماده 2. ترکیب شورا

1. مدیر حوزه علمیه قم؛

2. مدیر حوزه‌های علمیه خواهران؛

3. معاون پژوهش حوزه علمیه قم؛

4. مسؤول دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه قم؛

5. دو نفر از اعضای شورای عالی حوزه علمیه قم؛

6. سه نفر از فضلای حوزه با تعیین شورای عالی حوزه علمیه قم.

تبصره:مدت عضویت افراد در موارد بند 5 و 6 به مدت سه سال می‌باشد و عضویت مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

ماده 3.رئیس این شورا مدیر حوزه علمیه قم و نایب رئیس آن مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران می‌باشد که در غیاب رئیس، ریاست جلسات را بر عهده خواهد داشت.

ماده 4.برگزاری جلسات و نحوه اداره شورا در آیین‌نامه داخلی شورا منظور خواهد شد که توسط دبیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب این شورا می‌رسد.

ماده 5.دبیر این شورا معاون پژوهش حوزه علمیه قم است که دبیرخانه شورا را تشکیل داده و اداره می‌کند. ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورا توسط دبیر پیشنهاد می‌شود و باید به تأیید رئیس شورا برسد.

ماده 6.شورا می‌تواند در حدود وظایف خود کمیسیون‌هایی داشته باشد که در دبیرخانه خود تشکیل دهد و اصل تشکیل هر یک باید به تأیید شورا برسد و ترکیب اعضا، وظایف و نحوه اداره آن‌ها در آیین‌نامه‌ای به پیشنهاد بیر، به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 7. مصوبات این شورا پس از تأیید شورای عالی حوزه علمیه قم، لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 8.این آیین‌نامه در یک مقدمه، 7 ماده و 1 تبصره، در جلسه مورخ 16/4/1387 به تصویب شورای عالی حوزه علمیه رسید.

مصوبه 585 مورخ 24/6/1387

(شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی)

شورای مندرج در ماده واحده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی- 22/3/87- که در جلسه 16/4/87 شورای عالی حوزه با شماره مصوبه 573 به تصویب رسید، با نام«شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی» فعالیت خواهد داشت.»[1]. در خصوص واحدهای پژوهشی- مورد اشاره در ماده واحده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی- این وظیفه مطابق مصوبه‌های شماره 427 و 512 شورای عالی حوزه در حیطه اختیارات شورای گسترش می‌باشد.

 

 

 

   دانلود : آئين_نامه_تاسيس.doc           حجم فایل 1048 KB
  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها