فرم ها و مدارک لازم جهت اخذ رتبه علمی

 

« موارد مربوط به درخواست مجوزعلمی واحد های پژوهشی حوزوی »

 

1-    تنظیم فرم تقاضای مجوز علمی (در قالب نمونه برگ شماره 1)

2-    تنظیم پرسشنامه سوابق علمی (در قالب نمونه برگ شماره 2) و تکمیل فرم مربوط به مشخصات اعضای واحد (در قالب نمونه برگ پیوست)

3-    تنظیم اساسنامه واحدپژوهشی ( در قالب الگوی اساسنامه واحدهای پژوهشی  حوزوی غیر وابسته نسخه word، نسخه pdf،  الگوی اساسنامه واحدهای پژوهشی (وابسته) و براساس ضوابط مقرر در آیین نامه رسیدگی به تقاضای تاسیس ویا توسعه واحدهای پژوهشی )

4-    تکمیل فرم اطلاعات فردی توسط موسس/ هیات موسس

5-     ارسال مدرک ورتبه علمی ، کپی شناسنامه،کارت ملی و2 قطعه عکس (ازاعضای هیأت مؤسس ، هیأت علمی، مسئول واحد ، مجوز اداره ثبت شرکتها)

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها