اعضای کمیسیون

اعضای کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی

حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم فرحانی (رئیس کمیسیون)

حجت الاسلام و المسلمین مهدی حقی ( دبیر کمیسیون)                       

حجت الاسلام و المسلمین محمد قائینی                     

حجت الاسلام و المسلمین حسین بستان                      

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی حکیمیان                      

حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین شریفی                     

حجت الاسلام و المسلمین ناصر فرهنگ (انصاری قمی)

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها