پژوهشگاه مطالعات تقريبي

پژوهشگاه مطالعات تقريبي

 

نام فعلی:پژوهشگاه مطالعات تقريبي

نام سابق:مركز تحقيقات علمي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

نام عربی:المركز العالمي للدراسات التقريبية

ماهیت:پژوهشی

زمینه فعالیت:علوم اسلامی

وابستگی:مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

ریاست عالی:محمدعلي تسخیری

مسئول:احمد مبلغی

تلفن:6 ـ 7755445 3ـ 025 ، دورنگار: 37755448ـ37754966ـ 025

پست الکترونیکی:taghrib@taghrib.org

سایت:www.ensejam.net

نشانی:قم، خیابان ساحلی، نبش لواسانی 17، پلاک 161، کدپستی: 3873ـ37185، صندوق پستی: 3873/37185

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها