مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا

مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا

 

 

نام فعلی:مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا

نام سابق:مرکز تحقیقات فقهی امام خمینی (ره)

ماهیت:پژوهشی

زمینه فعالیت:فقهي ، حقوقي

وابستگی:قوه قضائیه

ریاست عالی:حوزه رياست قوه قضائيه

مسئول:نورالله سلطانی

سال تأسیس:1375

تلفن:32941104 ـ 025 ، دورنگار: 32941105 ـ 025

پست الکترونیکی:info@feghegaza.comو mtahghighat@yahoo.com

سایت:www.qaza.ir

نشانی:قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 4، پلاک 6 ، کدپستی: 3716686173 ، صندوق پستی: 3131 ـ 37185

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها