مؤسسه فرهنگی هنری نسیم اندیشه ناب

مؤسسه فرهنگی ـ هنری نسیم اندیشه ناب

 

نام فعلی:مؤسسه فرهنگی ـ هنری نسیم اندیشه ناب

نام سابق:مؤسسه فرهنگی ـ هنری نسیم اندیشه

مرجع ثبت‌کننده:اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ماهیت:آموزشی، پژوهشی

زمینه فعالیت:پژوهش و نشر زیبایی‌های ایران و اسلام

مسئول:حسین سیّدی ساروی

سال تأسیس:1379

تلفن:37747077ـ025 ، دورنگار: 37747077ـ025

نشانی:قم، آذر، کوچه 58، پلاک 140، کدپستی: 3715884134، صندوق پستی: 3696 ـ37185

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها