معرفی اداره امور کتابخانه ها

 

اداره امور کتابخانه‌ها

معرفی:

این اداره از ادارات تابعه دفتر اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش می‌باشد.

مأموریت و اهداف کلی:

هماهنگ با اداره کل مربوطه در راستای شناسایی ظرفیت‌ها و خلأهای قانونی در حوزه کتاب و کتابخانه، با ارائه برنامه‌ها و طرح‌های مناسب جهت حمایت از کتاب و کتابخانه و علاقه‌مندان به حوزه کتاب به صورت ستادی عمل خواهد کرد.

شرح وظايف

1.       تدوین پیش‌نویس نظام جامع کتابخانه‌های حوزه‌های علمیه؛

2.       تعیین استانداردهای کتابخانه‌های حوزه‌های علمیه در چارچوب ضوابط استانداردسازی معاونت؛

3.       انجام مطالعات کاربردی در امور کتابخانه‌ها؛

4.       برنامه‌ریزی تأسیس، توسعه و تجهیز کتابخانه‌های حوزه‌های علمیه؛

5.       تدوین پیش‌نویس ضوابط و مقررات امور کتابخانه‌ها؛

6.       برنامه‌ریزی ارتقاء دانش و مهارت نیروی انسانی کتابخانه‌های حوزه‌های علمیه، و اجرای آن در صورت ضرورت؛

7.       تولید و مدیریت محتوای بانک جامع اطلاعات کتابخانه‌های حوزه‌های علمیه

8.       ارزیابی وضعیت کتابخانه‌های حوزه‌های علمیه؛

9.       رتبه‌بندی کتابخانه‌های حوزه‌های علمیه؛

10.   ایجاد ارتباط و همکاری مؤثر بین کتابخانه‌های حوزه‌های علمیه از طریق معاونت‌های پژوهش مراکز استان‌ها؛

11.   تعامل با نهادهای متولی کتابخانه‌ها در کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛

12.   شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛

13.   همکاری با اداره اطلاع‌رسانی و ترویج پژوهش در برنامه‌ریزی ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی؛

14.   ارائه مشاوره‌های علمی در امور کتابخانه‌ها به بخش‌های مختلف حوزه‌های علمیه؛

15.   همکاری با معاونت پژوهش استان در تأمین منابع، کتب، پایان‌نامه‌ها، مجلات و نرم‌افزارهای مورد نیاز کتابخانه‌ها؛

16.   تشویق و حمایت ویژه از کتابخانه‌های برتر حوزه‌های علمیه؛

17.   تهیه برنامه و بودجه سالانه اداره و ارائه آن به مسئول مافوق؛

18.   تهیه گزارش‌های دوره‌ای و سالانه از فعالیت‌های اداره و ارائه آن به مسئول مافوق؛

19.   نظارت بر فعالیت‌های کتابخانه‌های مراکز مدیریت استانی؛

20.   انجام امور محول از سوی مسول مافوق.

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها