کمیسیون های تخصصی

باسمه تعالی

آیین‌نامه تشکیلات و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی

دبیرخانه شورای هماهنگی و پی‌گیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید در امور حوزه‌ها

ماده 1: به استناد ماده 6 بند 7 اساس‌نامه شورا، به­منظور انجام کارشناسی‌های لازم در اموری که به مأموریت و وظایف شورا مربوط است، کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه که از این پس به اختصار «کمیسیون» نامیده می‌شوند، به شرح زیر در دبیرخانه تشکیل خواهند شد:

1.      کمیسیون مدیریت و تشکیلات

2.      کمیسیون آموزش

3.      کمیسیون پژوهش و تولید علم

4.      کمیسیون تبلیغ، فرهنگ و اطلاع‌رسانی

5.      کمیسیون تربیت و تهذیب

6.      کمیسیون حوزه و نظام

7.      کمیسیون حوزه و امور بین‌الملل

8.      کمیسیون خدمات و معیشت

تبصره 1-دبیر می‌تواند متناسب با اهداف و فعالیت‌های شورا، کمیسیون‌های دیگری را با تأیید شورا تشکیل دهد.

تبصره 2-کمیسیون‌ها می‌توانند در صورت لزوم و برای بررسی دقیق‌تر موضوعات وظایف خود، کارگروه‌های تخصصی و کمیته‌های کاری تشکیل دهند که باید اعضای این کارگروه‌ها بر اساس نظر اکثریت اعضای کمیسیون تعیین و از سوی دبیر شورا تأیید شوند و آیین‌نامه عملکرد آن‌ها (در صورت نیاز به آیین‌نامه) باید به تصویب دبیر برسد.

ماده 2: هر یک از کمیسیون‌ها متشکل از رئیس، دبیر و اعضا می‌باشد. رئیس کمیسیون به پیشنهاد دبیر شورا و حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. دبیر کمیسیون با رأی اکثریت مطلق اعضا تعیین می‌گردد.

تبصره 3-در صورتی که کمیسیون بیش از 5 جلسه متوالی بدون رئیس تشکیل شود، دبیر شورا موظف است فرد جدیدی را به عنوان رئیس کمیسیون جهت ابلاغ حکم به رئیس شورا معرفی نماید.

تبصره 4-در صورتی که اعضای کمیسیون‌ها بیش از 5 جلسه متوالی یا 10 جلسه غیر متوالی در یک سال غیبت غیر موجه داشته باشند، عضویت آن‌ها در کمیسیون لغو می‌گردد و رئیس کمیسیون جهت جایگزینی آن‌ها از طریق دبیر شورا اقدام می‌نماید. تشخیص غیر موجه بودن غیبت با رئیس کمیسیون می‌باشد.

ماده 3: وظایف کمیسیون‌ها به شرح زیر است:

1.      تحلیل و بررسی ایده‌های نو درباره حیطه مورد بررسی هر کمیسیون؛

2.      تحلیل حیطه مورد بررسی و شناسایی تفصیلی مسائل و مشکلات جاری و آتی حیطه، بر اساس نیازهای مستند واقعی؛

3.      تعیین اولویت‌های تغییر بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای ابلاغی شورا؛

4.      تشخیص عوامل و شرایط پیش‌برنده یا بازدارنده تحول در حیطه مورد بررسی؛

5.      تعیین اهداف و انتخاب نوع برنامه‌ها؛

6.      بررسی، تصویب و ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها جهت تصویب در شورا؛

7.      بررسی و تعیین روش‌های اجرایی پی‌گیری برنامه‌ها و ارائه به دبیرخانه؛

8.      بررسی و تصمیم‌گیری درباره موارد ارجاعی از سوی دبیر شورا که بر اساس نتایج ارزیابی‌ها نیازمند تصمیم‌گیری مجدد هستند

9.      بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش پیشرفت برنامه‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده؛

ماده 4: وظایف رئیس کمیسیون

1.      تعیین دستور جلسات و اداره کمیسیون بر اساس آیین‌نامه و ضوابط مقرر؛

2.      نظارت بر روند فعالیت کارگروه‌ها و دبیر کمیسیون؛

3.      ارائه گزارش‌های دوره‌ای از فعالیت کمیسیون به دبیر شورا؛

4.      تهیه تقویم نیم‌سال جلسات کمیسیون در اولین جلسه و ارائه به دبیر شورا؛

5.      امضای مصوبات، صورت‌جلسات و گزارش‌های عملکرد و سایر اسناد کمیسیون (در صورت نیاز) جهت ارائه به دبیر شورا؛

6.      اقدام به جایگزینی اعضایی که عضویت آن‌ها در کمیسیون لغو شده است، در کمتر از دو هفته از طریق دبیر شورا؛

7.      انجام امور محوله از سوی دبیر شورا؛

ماده 5: وظایف دبیر کمیسیون

1.      تنظیم مصوبات و مباحث نهایی که نتیجه مذاکرات کمیسیون به حساب می‌آیند و اخذ تأیید از اعضای کمیسیون جهت ارائه به دبیر شورا؛

2.      تنظیم پیش‌نویس گزارش‌های عملکرد کمیسیون جهت تأیید رئیس و ارائه به دبیر شورا؛

3.      تنظیم برنامه برگزاری کمیسیون و تنظیم دعوت‌نامه‌ها و اعلام دستور جلسات به اعضا از طریق واحد روابط عمومی دبیرخانه؛

4.      هماهنگی فعالیت‌های نمایندگان واحدهای اجرایی و امور فرهنگی در ارائه خدمات به کمیسیون‌ها؛

5.      پی‌گیری انجام مطالعات و پژوهش‌ها و دریافت اطلاعات و اخبار مورد نیاز فعالیت‌های کمیسیون‌ها از طریق واحد مطالعات و برنامه‌ریزی دبیرخانه؛

6.      انجام وظایف رئیس کمیسیون در صورت غیبت وی.

تبصره 5-به منظور انجام امور اجرایی، ارتباطات و هماهنگی‌ها، ضبط مذاکرات و آماده‌سازی امکانات برگزاری جلسات کمیسیون‌ها، نمایندگانی از سوی واحدهای روابط عمومی و امور فرهنگی و اجرایی دبیرخانه تعیین می‌شوند که هماهنگی فعالیت آن‌ها بر عهده دبیر کمیسیون است.

ماده 6: ترکیب اعضای کمیسیون‌ها به شرح زیر است:

الف- کمیسیون مدیریت و تشکیلات:

1.      نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛

2.      مسئول دفتر برنامه­ریزی و نظارت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛

3.      مسئول دفتر برنامه­ریزی و نظارت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران؛

4.      نماینده دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه؛

5.      نماینده جامعه المصطفی العالمیه؛

6.      نماینده دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛

7.      نماینده انجمن‌های علمی حوزه؛

8.      مسئول کمیسیون ذیربط جمع نمایندگان طلاب؛

9.      دو نفر صاحب نظر با تعیین دبیر شورا.

 

ب- کمیسیون آموزش:

1.      نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛

2.      نماینده دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه؛

3.      معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛

4.      معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران؛

5.      معاون آموزش جامعه المصطفی العالمیه؛

6.      یکی از مسؤولان مراکز آموزشی تخصصی حوزه‌های علمیه با تعیین دبیر شورا؛

7.      معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛

8.      معاون ذی­ربط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

9.      مسئول کمیسیون ذیربط مجمع نمایندگان طلاب؛

10.  دو نفر صاحب‌نظر با تعیین دبیر شورا.

ج- کمیسیون پژوهش و تولید علم:

1.      معاون پژوهش دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه؛

2.      معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛

3.      مسئول مرکز مطالعات راهبردی جامعه مدرسین؛

4.      معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران؛

5.      معاون پژوهش جامعه المصطفی العالمیه؛

6.      مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه؛

7.      یکی از مسؤولان مراکز آموزشی تخصصی حوزه‌های علمیه با تعیین دبیر شورا؛

8.      معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛

9.      معاون پژوهش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

10.  مسئول کمیسیون ذیربط مجمع نمایندگان طلاب؛

11.  دو نفر صاحب‌نظر با تعیین دبیر شورا.

د- کمیسیون تبلیغ، فرهنگ و اطلاع‌رسانی:

1.      نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛

2.      نماینده دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه؛

3.      معاون تبلیغ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛

4.      نماینده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران؛

5.      نماینده جامعه المصطفی العالمیه؛

6.      نماینده دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛

7.      نماینده مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی؛

8.      مسئول کمیسیون ذی­ربط مجمع نمایندگان طلاب؛

9.      دو نفر صاحب‌نظر با تعیین دبیر شورا.

هـ- کمیسیون تربیت و تهذیب:

1.      نماینده دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه؛

2.      معاون تهذیب مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛

3.      معاون فرهنگی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران؛

4.      معاون ذیربط جامعه المصطفی العالمیه؛

5.      نماینده دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛

6.      مسئول انجمن تعلیم و تربیت حوزه؛

7.      مسئول کمیسیون ذیربط مجمع نمایندگان طلاب؛

8.      دو نفر صاحب‌نظر در امر تربیت و تهذیب با تعیین دبیر شورا.

و-کمیسیون حوزه و نظام:

1.      نماینده دفتر مقام معظم رهبری( مدظله­العالی)

2.      نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛

3.      نماینده شورای عالی حوزه­های علمیه؛

4.      نماینده مرکز مدیریت حوزه­های علمیه؛

5.      نماینده مرکز مدیریت حوزه­های علمیه خواهران؛

6.      نماینده دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛

7.      نماینده مجمع نمایندگان طلاب؛

8.      دو نفر صاحب نظر با تعیین دبیر شورا.  

ز- کمیسیون حوزه و امور بین‌الملل:

1.      نماینده دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه؛

2.      معاون بین الملل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛

3.      معاون ذیربط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران؛

4.      معاون ذیربط جامعه المصطفی العالمیه؛

5.      نماینده دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛

6.      نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛

7.      نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع)؛

8.      نماینده مجمع تقریب مذاهب اسلامی؛

9.      نماینده انجمن­های علمی حوزه؛

10.  دو صاحب‌نظر حوزوی در امور بین‌الملل به تعیین دبیر شورا.

ی- کمیسیون خدمات و معیشت:

1.      نماینده مرکز خدمات حوزه­های علمیه؛

2.      معاونت ذی­ربط مرکز مدیریت حوزه­های علمیه؛

3.       نماینده دبیرخانه شورای عالی حوزه­های علمیه؛

4.       معاونت ذی­ربط مرکز مدیریت خواهران؛

5.       نماینده جامعه المصطفی العالمیه؛

6.      نماینده مجمع نمایندگان طلاب با عنوان مسئول کمسیون ذی­ربط مجمع نمایندگان طلاب؛

7.      دو نفر صاحب نظر با تعیین دبیر شورا.

ماده 7: اعضای حقوقی کمیسیون‌ها از طریق رئیس دستگاه‌های مربوطه معرفی و به همراه اعضای حقیقی کمیسیون‌ها با حکم دبیر شورا و برای مدت دو سال منصوب می‌شوند.

ماده 8:رؤسای کمیسیون‌ها با شرایط زیر کمیسیون‌ها را اداره می‌کنند:

1.      جلسات عادی کمیسیون هر دو هفته یک بار و جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس کمیسیون تشکیل می‌گردد؛

2.      جلسات کمیسیون با حضور اکثریت مطلق اعضا (نصف بعلاوه یک)، تشکیل می‌شود و مصوبات آن به رأی موافق اکثریت مطلق اعضای حاضر نیاز دارد؛

3.      موضوعات مورد نظر شورا که جهت اعلام نظر توسط دبیر شورا ارجاع داده می‌شود و همچنین موضوعاتی که با قید فوریت از سوی دبیر شورا ارجاع داده می‌شود، در اولویت دستور جلسه قرار می‌گیرد؛

4.      دعوت‌نامه حاوی دستور جلسات عادی کمیسیون‌ها و ضمائم آن از سوی دبیر کمیسیون حداقل 48 ساعت قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال می‌شود؛

5.      اعضا موظفند در تمام جلسات حضور یابند و در مواردی که به دلیل موجه امکان حضور در جلسه را ندارند، موضوع را حداقل 24ساعت قبل از موعد جلسه به اطلاع رئیس کمیسیون برسانند؛

6.      در زمان طرح موضوعات، اعلام کفایت مباحث و رأی‌گیری بر عهده رئیس کمیسیون است.

ماده 9: هرگونه تغییر در آیین‌نامه با پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس شورا اعمال می‌شود.

ماده 10:این آیین‌نامه در 10 ماده به تأیید شورای هماهنگی و پی‌گیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید در امور حوزه‌ها، رسید.

 

محمد یزدی

رئیس شورای هماهنگی و پی‌گیری

رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید در امور حوزه‌ها

 

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها