اعضاء

ردیف

دستگاه

نماینده

سمت

 
 

1

حوزه­ های علمیه خواهران

سید داوود ساجدی

مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت

 

2

مجمع نمایندگان  طلاب

محمد مهدی محسنی

کمیسیون مدیریت و تشکیلات مجمع

 

3

دبیرخانه شورای عالی

سید محسن موسوی

مسئول دفتر طرح و برنامه شورای عالی

 

4

جامعه مدرسین

محمدعلی  مدرسی

معاون اداری مالی

 

5

جامعه المصطفی العالمیه

سعید مومنی

رئیس محترم مرکز توسعه و فناوری

 

6

دفتر تبلیغات

علیزاده

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات

 

7

مرکز حوزه علمیه برادران

محمد آبادی پیشه آباد

معاونت  اداری

 

8

نماینده انجمن­های علمی حوزه

دکتر  علی اکبر بخشی

مسئول انجمن مدیریت اسلامی

 

9

صاحب نظر

سید مسعود قانع

 

 

10

صاحب نظر

رحمان یاسی

 

 

11

دبیر کمیسیون

صالحی

رئیس اداره قوانین دفتر طرح و برنامه شورای عالی

 
 
  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها