محور مطالبات

عناوین مطالبات عرصه پژوهش و تولید علم 

ردیف

 
 

تدوین نظام جامع پژوهش حوزه‌های علمیه

1

 

تدوین برنامه‌های راهبردی ناظر به سند چشم‌انداز

2

 

تدوین نقشه جامع علمی حوزه‌های علمیه ناظر به نقشه جامع علمی کشور

3

 

بازنگری علوم انسانی براساس نظام ارزشی اسلام توسط حوزه

4

 

ایجاد فضای پرسشگری و گسترش و تعمیق فضای آزاداندیشی در سطوح و رشته‌های مختلف

5

 

نظریه‌ پردازی در عرصه‌های مختلف اداره کشور و نظام اسلامی (در باب نظام اقتصادی، مدیریت، جنگ و صلح، مسائل تربیتی و مسائل فراوان دیگر(

6

 

تربیت پژوهشگر با اولویت رشته‌های فقه، تفسیر، فنون تبلیغ و علوم انسانی

7

 

مدیریت رشد و توسعه متوازن علوم حوزوی

8

 

اهتمام به روش‌شناسی علوم و تعمیم روش اجتهادی به سایر علوم

9

 

انطباق پژوهش‌های حوزوی با نیازهای روز نظام اسلامی، کشور و جهان

10

 

ارتباط فعال با جامعه علمی در سطح ملی و فراملی

11

 

تعامل با دستگاه های نظام اسلامی و استفاده از ظرفیت های نظام

12

 

ترویج جایگاه ارزشی علم و فرهنگ سازی امر پژوهش و تولید دانش در حوزه­ های علمیه

13

 

حفظ و تقویت سنت‌های علمی و اصیل حوزوی در قلمرو علم

14

 

 

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها