محور مطالبات

عناوین مطالبات عرصه حوزه و نظام 

ردیف

 
 

شناسایی ظرفیت‌های نظام و طراحی شیوه­ های استفاده از آن

1

 

طراحی نظام هدایت و حمایت حوزه ­های علمیه از آموزش و پرورش

2

 

طراحی نظام هدایت و حمایت حوزه­ های علمیه از رسانه ملی

3

 

طراحی نظام هدایت و حمایت حوزه­ های علمیه از قوه قضاییه

4

 

طراحی نظام هدایت و حمایت حوزه ­های علمیه از نهاد دانشگاه

5

 

طراحی نظام هدایت و حمایت حوزه­ های علمیه از سایر دستگاه­ های نظام

6

 

طراحی نظام هدایت و حمایت حوزه های علمیه از جریان تبلیغی و فرهنگی نیروهای مسلح

7

 

 

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها