محور مطالبات

عناوین مطالبات عرصه حوزه و امور بین الملل

ردیف

 
 

تدوین نظام بین­ الملل حوزه ­های علمیه

1

 

شناسایی تهدیدات و فرصت­های بین ­المللی

2

 

حضور فعال و تاثیرگذار در عرصه بین ­الملل

3

 

حضور فعال و تاثیرگذار و به هنگام در نظام علمی فراملی  

4

 

 

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها