محور مطالبات

عناوین مطالبات عرصه خدمات و معیشت

ردیف

 
 

تدوین نظام جامع خدمات و ساماندهی امور معیشتی طلاب

1

 

استفاده از پشتیبانی دولت جهت رسیدن به اهداف معیشتی طلاب

2

 

تاسیس مسکن مناسب طلاب

3

 

طراحی نظام استقلال حوزه­ های علمیه

4

 

 

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها