برنامه ریزی و نظارت

 

اهم فعالیت های برنامه ریزی و نظارت:

تنظیم برنامه و بودجه سالانه معاونت پژوهش(ستاد، ستاد واسط و صف)

*   ارزیابی و نظارت بر عملکرد و فعالیت­های پژوهشی حوزه های علمیه

*   همکاری در آمایش پژوهشی واحدهای حوزوی

*   همکاری در تدوین نظام جامع پژوهش حوزه های علمیه

*   بررسی و اصلاح ساختار و شرح وظایف معاونت پژوهش

آموزش کارکنان

*   تدوین برنامه­ریزی سالانه معاونت پژوهش

*   تدوین اولویت­های اجرایی و تحولی در عرصه پژوهش

 

وظایف برنامه‌ریزی و نظارت

1.      همكاري در تدوین اسناد راهبردی و طرح‌های کلان حوزه‌های علمیه؛

2.      تدوین و پیشنهاد برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت معاونت با همکاری واحدها؛

3.      بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي  واحدهای سازمانی معاونت و انطباق آن با ابلاغيه‌هاي ستاد مرکزي؛

4.      ارزیابی و نظارت بر حسن انجام سیاست­ها، وظایف، برنامه­ها و فعالیت‌های واحدهای ستادی معاونت و معاونت‌های استانی؛

5.      پيشنهاد ارتقاء و اصلاح ساختار و بهبود روش‌هاي انجام كار در معاونت با مشاركت واحدها؛

6.      همکاری در راستای ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش کارکنان معاونت و پيشنهاد دوره‌هاي آموزشي مورد نياز در چارچوب قوانین و مقررات مرکز؛

7.      تهيه و تنظيم مستندات كارشناسي و پيش‌نويس دستور جلسات، تنظیم مصوبات و پیگیری اجرای مصوبات شوراي برنامه‌ریزی معاونت؛

8.      پیشنهاد آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مورد نیاز و رصد تعارض‌ها و تزاهم‌های قانونی؛

9.      تعامل و همکاری مستمر با دفتر برنامه‌ریزی و نظارت مرکز مدیریت در راستای انجام وظایف و در چارچوب قوانین و مقررات؛

10.  پیگیری تخصیص اعتبارات سالانه، نظارت بر حسن هزینه‌کرد آنها و پیشنهاد توزیع اعتبارات پژوهشی استانها؛

11.  همکاری در تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه پژوهشی حوزه‌های علمیه و ایجاد انسجام و ارتباط منطقی بین برنامه­ها، طرح­ها و بخش­های معاونت

12.  تهيه و تنظيم گزارش تخصصی و  عملكردی فردی و سازمانی معاونت به صورت دوره‌اي و موردي با همکاری واحدهای مربوطه؛

13.  تدوین برنامه و بودجه سالانه واحد برنامه‌ریزی و نظارت؛

14.  انجام ساير وظايف محوله.

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها