اهم فعالیت ها

اهم فعالیت های برنامه ریزی و نظارت:

تنظیم برنامه و بودجه سالانه معاونت پژوهش(ستاد، ستاد واسط و صف)

ارز*   یابی و نظارت بر عملکرد و فعالیت­های پژوهشی حوزه های علمیه

*   همکاری در آمایش پژوهشی واحدهای حوزوی

*   همکاری در تدوین نظام جامع پژوهش حوزه های علمیه

*   بررسی و اصلاح ساختار و شرح وظایف معاونت پژوهش

*   آموزش کارکنان

*   تدوین برنامه ­ریزی سالانه معاونت پژوهش

*   تدوین اولویت­های اجرایی و تحولی در عرصه پژوهش

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها