دفتر امور پژوهشي
شرح وظایف دفتر امور پژوهشی
 
شرح وظایف:

1. استقرار و بهینه‌سازی مؤلفه‌های  نظام پژوهشی حوزه؛

2. سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی نظام پژوهشی حوزه؛

3. ساماندهی واحدهای پژوهشی حوزوی وابسته و زمینه‌سازی جهت هماهنگ‌سازی
 سایر واحدهای حوزوی و دینی؛

4. تقویت و گسترش امر نظریه‌پردازی و تولید دانش در حوزه‌ها؛

5. حمایت از تأسیس و توسعه نشریات علمی، واحدهای پژوهشی، انجمن‌ها و 
قطب‌های علمی کرسی‌های علمی ـ پژوهشی  حوزه و سامان‌دهی آن‌ها؛

6. شناسایی، ارزیابی و اعتبارسنجی پژوهش‌گران، واحدها، مدیران و آثار پژوهشی
 حوزه‌های علمیه؛

7. معرفی و تجلیل پژوهش‌گران، واحدها، مدیران و آثار پژوهشی برتر حوزه‌های علمیه؛

8. مدیریت طرح آمایش واحدهای پژوهشی حوزه علمیه استانی با همکاری 
معاونت‌های مربوطه؛

9. برنامه‌ریزی و نظارت بر امور رساله‌های سطح چهار از ابتدای اخذ موضوع تا اعطای
نمره بر اساس ضوابط مصوب شورای مدارک علمی

10. برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مربوط به منشورات حوزه علمیه ـ غیر از 
کتب درسی ـ از طریق شورای نشر؛

11. مدیریت فرایند جذب، بکارگیری، تبدیل وضعیت، ارتقاء و ارزیابی همکاران علمی پژوهشی 
تمام‌وقت، نیمه‌وقت واحدهای پژوهشی وابسته و اعلام نظر در خصوص موارد فوق، در واحدهای
 پژوهشی غیر وابسته در چارچوب مصوبات،

12. تعامل با دستگاه‌های علمی ـ پژوهشی حوزوی و غیر حوزوی در راستای تحقق مأموریت 
و وظایف دفتر؛

13. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه مدیریت امور پژوهشی؛

14. تهیه گزارش دوره‌ای عملکرد مدیریت؛

15. انجام سایر امور محوله از سوی معاون پژوهش.
 
  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها