دفتر ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش

 

 

 

 

شرح وظایف دفتر اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش

 

 

1.    برنامه­ریزی امور پژوهشی واحدهای آموزشی[1]، اطلاع­رسانی پژوهشی، ترویج پژوهش و امور کتابخانه­ها  و مراکز اسناد علمی حوزه­های علمیه، و اجرای آن در سطح ملی؛

2.    تدوین پیش­نویس نظام جامع امور پژوهشی واحدهای آموزشی، اطلاع­رسانی پژوهشی، ترویج پژوهش و امور کتابخانه­ها  و مراکز اسناد علمی حوزه­های علمیه؛

3.    تدوین و پیشنهاد سیاست­ها، مقررات و دستورالعمل­های امور پژوهشی واحدهای آموزشی، اطلاع­رسانی پژوهشی، ترویج پژوهش و امور کتابخانه­ها  و مراکز اسناد علمی حوزه­های علمیه ؛

4.    تهیه استانداردهای امور پژوهشی واحدهای آموزشی، اطلاع­رسانی پژوهشی، ترویج پژوهش و امور کتابخانه­ها  و مراکز اسناد علمی حوزه­های علمیه در چارچوب برنامه جامع استانداردسازی، و پیشنهاد آن به شورای استانداردسازی معاونت؛

5.    انجام مطالعات کاربردی در زمینه امور پژوهشی واحدهای آموزشی، اطلاع­رسانی پژوهشی، ترویج پژوهش و امور کتابخانه­ها  و مراکز اسناد علمی حوزه­های علمیه ؛

6.     نظارت بر فعالیت مدیریت­های استانی در امور پژوهشی واحدهای آموزشی، اطلاع­رسانی پژوهشی، ترویج پژوهش و امور کتابخانه­ها  و مراکز اسناد علمی حوزه­های علمیه، ارزیابی و رتبه بندی آن­ها، و ارائه گزارش آن؛

7.    گسترش فرهنگ پژوهش و بهبود وضعیت پشتیبانی پژوهشی در حوزه­های علمیه*؛

8.    حمایت از مدیریت­های استانی در زمینه امور پژوهشی واحدهای آموزشی، اطلاع­رسانی پژوهشی، ترویج پژوهش و امور کتابخانه­ها  و مراکز اسناد علمی حوزه­های علمیه ؛

9.    شناسایی، معرفی و تقدیر از فعالان واحدها و مدیریت­های برتر استانی در زمینه امور پژوهشی واحدهای آموزشی، اطلاع­رسانی پژوهشی، ترویج پژوهش و امور کتابخانه­ها  و مراکز اسناد علمی حوزه­های علمیه؛

10.زمینه­سازی هماهنگی و همکاری مدیریت­های استانی در زمینه امور پژوهشی واحدهای آموزشی، اطلاع­رسانی پژوهشی، ترویج پژوهش و امور کتابخانه­ها  و مراکز اسناد علمی حوزه­های علمیه؛

11.همکاری با نهادهای علمی و اجرایی در سطح ملی و فراملی در زمینه امور پژوهشی واحدهای آموزشی، اطلاع­رسانی پژوهشی، ترویج پژوهش و امور کتابخانه­ها  و مراکز اسناد علمی حوزه­های علمیه ؛

12.برگزاری نشست­ها و همایش­های علمی ملی در جهت ارتقای وضعیت امور پژوهشی واحدهای آموزشی، اطلاع­رسانی پژوهشی، ترویج پژوهش و امور کتابخانه­ها  و مراکز اسناد علمی حوزه­های علمیه ؛

13.شناسایی و بهره­گیری از ظرفیت­های قانونی کشوردر چارچوب ضوابط و مقررات؛

14.انجام کارشناسی­های ارجاعی از سوی مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزوی؛

15.تهیه  و تنظیم برنامه و بودجه سالانه؛

16.تهیه گزارش‌های دوره‌ای عملکرد؛

17.انجام امور محول.[1]. منظور از واحدهای پژوهشی واحدهای آموزشی، استعداديابی پژوهشی، نيروی انسانی پژوهش و آموزش پژوهش واحدهای آموزشی حوزه­های علميه است.

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها