اداره امور پژوهشگران

شرح وظایف اداره امور پژوهشگران و همکاران علمی

شناسايي پژوهشگران و همکاران علمی حوزه­های علمیه و تهيه شناسه تخصصی آن­ها؛

ارزيابي وضعیت و رتبه بندی پژوهشگران و همکاران علمی و ارائه گزارش­ آن؛

رصد وضعيت پژوهشگران و همکاران علمی و برنامه ریزی و هدایت آن­ها برای رسیدن به وضعیت مطلوب براساس نتایج جامع نیازسنجی؛

تهيه استانداردهای پژوهشگری در چارچوب برنامه جامع استانداردسازی معاونت و پیشنهاد آن به شورای استانداردسازی معاونت؛

شناسایی، معرفي و حمایت از پژوهشگران و همکاران علمی برتر و تقدیر از آنها؛

برگزاري نشست­ها و همایش­های علمی در جهت ارتقاء وضعیت پژوهشگران و همکاران علمی؛

زمينه‌سازي حضور پژوهشگران و همکاران علمی در عرصه‌ رقابت­های داخل و خارج کشور؛

انجام مطالعات کاربردی در امور پژوهشگران و همکاران علمی؛

برنامه ریزی برای ارتقاء سطح دانش، مهارت و اخلاق پژوهشگری در میان پژوهشگران و همکاران علمی و ایجاد فرصت های مطالعاتی برای آن­ها؛

انجام کارشناسی­های ارجاعی شورای اعطاء و هیأت ممیزة پژوهشی در خصوص پژوهشگران و همکاران علمی ؛

تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها، مقررات و دستورالعمل­های مربوط به پژوهشگران و همکاران علمی؛

همکاری با نهادهای علمی در سطح ملی و فراملی در زمینه پژوهشگران و همکاران علمی در چارچوب قوانین و مقررات؛

تدوین سیاست‌ها و راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک میان پژوهشگران و همکاران علمی؛

زمینه سازی جهت هماهنگی و همکاری پژوهشگران حوزوی ودینی و همکاران علمی؛

برنامه‌ریزی جذب، بکارگیری، تبدیل وضعیت و ارتقای همکاران علمی واحدهای پژوهشی وابسته و اعضای هیأت علمی پژوهشی واحدهای پژوهشی غیروابسته؛

مدیریت جذب بکارگیری، تبدیل وضعیت و ارتقای همکاران علمی واحدهای پژوهشی وابسته؛

نظارت بر جذب، بکارگیری، تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیأت علمی-پژوهشی واحدهای پژوهشی غیر وابسته؛

تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه؛

تهیة گزارش‌های دوره‌ای عملکرد؛

انجام سایر امور محول.

. مقصود از همکاران علمی-پژوهشی، اساتید پژوهشی و اعضاء هیئت­های علمی پژوهشی واحدهای آموزشی و پژوهشی حوزه­های علمیه است.

. در این شرح وظایف، «پژوهشگران حوزه‌های علمیه» جهت اختصار، «پژوهشگران» و «همکاران علمی پژوهشی» به اختصار «همکاران علمی» ذکر می‌شود.

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها