شرح وظايف معاونت
معاونت پژوهش حوزه‌هاي علميه
شرح وظايف
1.پیشنهاد سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلند مدت و میان مدت امور پژوهشی به رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛
2.سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌سازی، نظارت و ارزیابی امور پژوهشی حوزه‌های علمیه در چارچوب سیاست‌های کلان و برنامه‌های مصوب شورای عالی؛
3.طراحی، استقرار و به‌سازی نظام جامع پژوهش؛
4.پیشنهاد برنامه‌های مربوط به پژوهش‌های بنیادین و کاربردی در حوزة دین متناسب با نیازهای حوزه‌های علمیة نظام اسلامی و جهان اسلام؛
5.مدیریت طرح آمایش واحدهای پژوهش حوزه علمیه استانی با همکاری معاونت‌های مربوطه؛
6.برنامه‌ریزی برای افزایش توان پژوهش و مدیریت پژوهش در قالب دوره‌های کوتاه مدت در واحدهای آموزشی و پژوهشی و اجرای آن در صورت ضرورت؛
7.برنامه‌ریزی و ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش و تولید دانش در حوزه‌های علمیه؛
8.ارزیابی وضعیت پژوهش‌های دینی و تولید علوم حوزوی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت؛
9.زمینه‌سازی برای ایجاد واحدهای پژوهشی، انجمن‌ها، قطب‌های علمی، کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و کرسی‌های آزاد اندیشی و حمایت و پشتیبانی از آنان؛
10.مطالعه و پژوهش برای مدیریت علوم حوزوی؛
11.نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه؛
12.ساماندهی واحدهای پژوهشی حوزوی وابسته و تلاش برای هماهنگ‌سازی سایر واحدهای پژوهشی حوزوی دینی؛
13.تعیین شاخص‌ها و استانداردهای نظام پژوهش حوزه‌های علمیه؛
14.تجلیل از واحدهای پژوهشی، پژوهشگران، مدیران پژوهشی و معرفی آثار پژوهشی برتر حوزه‌های علمیه؛
15.برنامه‌ریزی برای ساماندهی امور پژوهشگران حوزه علمیه؛
16.برنامه‌ریزی جهت ایجاد فرصت‌های مطالعاتی برای پژوهشگران حوزوی و پذیرش فرصت‌های مطالعاتی سایر پژوهشگران داخل و خارج کشور؛
17.برنامه‌ریزی و نظارت بر امور رساله‌های سطح چهار از ابتدای اخذ موضوع تا اعطاء نمره براساس ضوابط مصوب شورای مدارک علمی؛
18.اطلا‌ع‌رسانی در امور پژوهش و حمایت از توسعه کتابخانه‌ها، مرکز اسناد و پایگاه‌های اطلاعاتی در این زمینه؛
19.ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاه‌های علمی ـ پژوهشی در سطح ملی و فراملی؛
20.همکاری با مراجع ذی‌ربط جهت ایجاد هماهنگی در امور پژوهش‌های دینی کشور؛
21.برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مربوط به منشورات حوزه‌ علمیه ـ غیر از کتب درسی ـ از طریق شورای نشر؛
22.طراحی و استقرار نظام نظارت بر برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی واحدهای حوزوی؛
23.مدیریت فرایند جذب، بکارگیری، تبدیل وضعیت، ارتقاء و ارزیابی همکاران علمی پژوهشی تمام وقت، نیمه‌ وقت واحدهای پژوهشی وابسته و اعلام نظر در خصوص موارد فوق، در واحدهای پژوهشی غیر وابسته در چارچوب مصوبات؛
24.تهیه و تنظیم ضوابط انجام طرح‌های پژوهشی؛
25.کارشناسی ارجاعات شورای اعطای مجوز‌ها و امتیازات علمی؛
26.تهیه، تدوین و بررسی قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی حوزة علمیه و ارائه پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی؛
27.تشکیل و برگزاری شورای پژوهش؛
28.بررسی برنامه و بودجه سالیانه پژوهشی حوزه‌های علمیه استانی ارجاعی مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت مرکز مدیریت و تسهیم اعتبارات در اختیار، بین حوزه‌های علمیه استانی؛
29.تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه و پیشنهاد به مدیر حوزة علمیه؛
30.تهیه و تنظیم گزارش عملکرد به صورت  دوره‌ای و موردی و ارائه به مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛
31.انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها