معرفي و شرح وظايف

شرح وظايف مدیریت مطالعات پژوهشي

 

الف) مأموریت :

مأموریت مدیریت مطالعات پژوهشی عبارت است از:

«انجام مطالعات مربوط به امر پژوهش و تولید دانش‌های حوزوی »

ب) وظایف :

وظایف مدیریت مطالعات پژوهشی عبارت است از:

(1)     انجام مطالعات بنیادی، راهبردی و مطالعات کاربردی فرابخشی مورد نیاز معاونت پژوهشی؛

(2)     تدوین سند راهبردی نظام جامع علمی ـ پژوهشی حوزه علمیه قم؛

(3)   نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی حوزه علمیه قم ؛

(4)   تعیین اصول کلی استانداردهای نظام پژوهشی و تصویب استانداردها و شاخص‌های پیشنهادی بخش‌ها و مدیریت‌ها؛

(5)   ارزیابی دوره‌ای وضعیت کلان علوم و پژوهش‌های حوزوی؛

(6)    انجام مطالعات توسعه علم و تنظیم سند توسعه علوم حوزوی؛

(7)   تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه مدیریت مطالعات پژوهشی؛

(8)   تهیه گزارش‌ دوره‌ای عملکرد مدیریت؛

(9)   انجام سایر امور محوله از سوی معاون پژوهشی.

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها