معرفي اجمالي
 

معرفی اجمالی


امروزه امر مطالعات و پژوهش به عنوان یکی از عوامل اصلی برنامه توسعه جوامع بشری به شمار می آید و میزان بودجه ای که به این امر توسط کشورهای پیشرفته دنیا اختصاص می یابد نشان دهنده یکی از شاخص های اصلی توسعه می باشد که متاسفانه در کشور ما مبحث مطالعات و پژوهش تا کنون جایگاه ارزنده ای از نظر حل مسایل و مشکلات اجرایی نیافته است و این شاید بدین لحاظ بوده است که ما هنوز نتوانسته ایم رابطه مطمئن و پر جاذبه ای میان مطالعات ، دستگاههای اجرایی و نیازهای حیاتی کشور بر قرار کنیم ولیکن آنچه مسلم است تجربه به خوبی نشان می دهد که تصمیمات مبتنی بر مطالعات و پژوهش از خطای کمتری برخوردار است و بدیهی است که معاونت پژوهش حوزه های علمیه نیز به عنوان یکی از ارگان های مهم اجرایی می بایستی از پژوهش به عنوان یکی از محورهای اساسی در زمینه رشد و توسعه جامعه بهره جوید.
طبق چارت سازمانی مصوب از سال 1386 دفتر مطالعات پژوهشی در معاونت پژوهش حوزه های علمیه در حال انجام وظایف می باشد.

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها