اهداف و ماموريت
ماموریت و وظایف :

1.       انجام مطالعات بنیادی، راهبردی و مطالعات کاربردی کلان معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه؛

2.       پیشنهاد نظام جامع پژوهش، سند راهبردی پژوهش و نقشه جامع علمی حوزه‌های علمیه؛

3.       تدوین اسناد سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی نظام پژوهش و تولید دانش‌های حوزوی؛

4.       تدوین اسناد نیازسنجی و ارزیابی نظام پژوهش و تولید  و توسعه دانش‌های حوزوی؛

5.       برنامه ریزی به منظور هدایت جریان‌های علمی و تولید علم و نظریه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های واحدهای آموزشی و پژوهشی حوزه و مراکز حوزوی؛

6.       تهیه و تدوین استانداردهای نظام پژوهش و شاخص‌ها و اقلام آماری عرصه پژوهش حوزه‌های علمیه؛

7.       رصد، بازخوردگیری و به روزرسانی اسناد حاکم بر نظام پژوهش حوزه­های علمیه؛

8.       مشارکت در طراحی نظام آموزش پژوهش محور؛

9.       نظارت کلان بر رعایت سیاست‌ها، و حسن اجرای برنامه‌های راهبردی،‌ استانداردها و اسناد نیاز سنجی، ارزیابی و توسعه نظام پژوهش و تولید دانش‌های حوزوی؛

10.   تدوین و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خصوص سیاست گذاری، استانداردسازی، نیازسنجی، ارزیابی و توسعه نظام پژوهش و تولید دانش‌های حوزوی؛

11.   برنامه ریزی در راستای انجام مطالعات و تحقیقات بنیادی، راهبردی و مطالعات کاربردی فرابخشی در راستای وظایف و مأموریت-های معاونت پژوهش و نظارت بر نتایج آن؛

12.   تشکیل دبیرخانه تدوین نقشه جامع علمی حوزه های علمیه، و مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر تدوین نقشه؛

13.   برنامه ریزی در راستای دیدبانی و رصد وضعیت پژوهش و تولید علم در حوزه های علمیه و ارزیابی مستمر آن؛

14.   برنامه ریزی در راستای انتشار اسناد سیاست گذاری، استانداردسازی، نیازسنجی، ارزیابی و توسعه نظام پژوهش و تولید دانش‌های حوزوی؛

15.   تعیین اولویتها و تصویب اسناد استاندارد پیشنهادی بخش های معاونت از طریق شورای استانداردسازی معاونت پژوهش؛

16.   مطالعه و تحقیق در زمینه سیاستگذاری، استانداردسازی، نیازسنجی، ارزیابی و توسعه نظام پژوهش و تولید علم؛

17.   برنامه‌ریزی در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی حمایت مادی و معنوی در زمینه تدوین اسناد سیاستگذاری، استانداردسازی، نیازسنجی، ارزیابی و توسعه نظام پژوهش و تولید دانش‌های حوزوی و اجرایی سازی آنها؛

18.   برنامه ریزی در جهت برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی ملی و فراملی در جهت تدوین اسناد سیاست گذاری، استانداردسازی، نیازسنجی، ارزیابی و توسعه نظام پژوهش و تولید دانش‌های حوزوی و اجرایی سازی آنها ؛

19.   هماهنگ نمودن واحدهای تابعه با سیاست‌ها، برنامه‌ها، اهداف و خط‌مشی‌های کلان معاونت پژوهش؛

20.   ارائه مشاوره های علمی و اجرایی در زمینه تدوین اسناد سیاستگذاری، استانداردسازی، نیازسنجی، ارزیابی و توسعه نظام پژوهش و تولید دانش‌های حوزوی؛

21.   کارشناسی ارجاعات شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی؛

22.   تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه مدیریت؛

23.   تهیه و تنظیم گزارشات عملکرد دوره‌ای و موردی ؛

24.   انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر.

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها