شوراي سياست گذاري و نظارت بر منشورات

شوراي سياست‌گذاري و نظارت بر منشورات

 

اساسنامه

مقدمه

در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه و به منظور سیاست‌گذاری، سامان‌دهی و نظارت بر منشورات معاونت، «شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر منشورات معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه» که از این پس «شورا» نامیده می‌شود، تأسیس می‌گردد.

ماده 1: تعریف

منظور از منشورات معاونت پژوهش، هر نوع اثر تولید شده‌ای است که قابلیت انتشار دارد.

تبصره 1- متون درسی حوزه از شمول این اساسنامه مستثنی است.

ماده 2: شرح وظایف شورا

تصویب سیاست‌های کلان معاونت در حوزه نشر آثار؛

اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و توقف فعالیت مجلات، منشورات دوره‌ای، ویژه‌نامه‌ها و انتشار کتاب؛

تصویب اساسنامه پیشنهادی منشورات، تفسیر، تغییر و یا اصلاح آن‌ها؛

تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های منشورات؛

تصویب موضوعات کلان نشریات فاقد هیأت تحریریه؛

تصمیم‌گیری در خصوص تیراژ و گستره توزیع منشورات؛

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا؛

تبصره 2- این نظارت از طریق دبیر شورا و با کارشناسی واحدهای اداره امور محصولات پژوهشی صورت می‌گیرد.

تصویب بودجه و ترازنامه مالی منشورات فاقد مدیر مسؤول؛

امور مرتبط محول از سوی معاون جهت اعلام نظر کارشناسی.

ماده 3: ترکیب اعضا

معاون پژوهش (رئیس شورا)؛

مدیر کل امور پژوهشی؛

مدیر کل مطالعات پژوهشی؛

مدیر اداره امور محصولات پژوهشی (دبیر شورا)؛

مدیر اداره استانداردسازی پژوهش؛

مدیر اداره ذی‌ربط یا سردبیر، حسب مورد؛

یک نفر کارشناس با نظر معاون پژوهش.

ماده 4: اصلاح و تفسیر اساسنامه

اصلاح و تفسیر اساسنامه به پیشنهاد شورا و تصویب معاون پژوهش انجام می‌پذیرد.

این اساسنامه در یک مقدمه، چهار ماده و دو تبصره در تاریخ 30/3/88 به تصویب شورای مدیران رسید و در تاریخ 9/9/1388 در شورای سیاست‌گذاری منشورات اصلاح گردید و از تاریخ ابلاغ قابل اجراست.

مقدمه

معاونت پژوهش‌ حوزه‌هاي علميه در راستاي انجام مأموريت‌هاي خود و با هدف سياست‌گذاري، ساماندهي و نظارت بر منشورات معاونت، اقدام به تأسيس «شوراي سياست‌گذاري و نظارت بر منشورات» كرد.

اساسنامه اين شورا در جلسه شوراي مديران معاونت مورخ 20/3/88 به تصويب رسيد و از همان تاريخ لازم‌الاجرا گرديد.

از تاريخ تصويب اين اساسنامه تا تاريخ 28/2/89 شوراي منشورات تعداد30 جلسه رسمي برگزار كرد كه به پيوست گزارش جلسات و مصوبات دوره مذكور تقديم مي‌گردد.

انتظار مي‌رود با نگاه نقادانه همكاران به عملكرد شورا، نقاط ضعف راه طي شده تبيين و مسير آينده هموارتر گردد. انشاءالله

فرايند فعاليت شورا:

 

پيشنهاد دستور جلسه توسط اعضا به دبير شورا(حداقل سه روز قبل از تشكيل جلسه)

بررسي پيشنهاد توسط دبير و قرار گرفتن موضوع دردستور شورا با هماهنگي رئيس شورا

تعيين موضوع جلسه و ابلاغ آن به اعضا به همراه مستندات حداقل 2 روز قبل از تشكيل جلسه

بررسي موضوع در جلسات و اعلام نظر موافقان و مخالفان و رأي‌گيري و اعلام و ثبت نتيجه آرا توسط دبير

جمع‌بندي و تهيه گزارش مصوبات هر جلسه توسط دبير و ارسال آن براي اعضا

گزارش مصوباتي كه نياز به ابلاغ رئيس شورا دارد به رئيس

ابلاغ مصوبات شورا توسط رئيس شورا به واحدهاي ذي‌ربط

نظارت شورا بر اجراي مصوبات از طريق دبير و پيگيري موارد تخلف احتمالي

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها