آموزش پژوهش - کتاب

کتاب «پژوهش مولد و ماندگار»
کتاب «پژوهش مولد و ماندگار» به قلم دکتر مریم نظری، به قیمت ۱۹۰۰۰ تومان با همکاری نشر چاپار منتشر شد.
 ٠٩:٥٩ - 1395/07/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مدرسه پژوهش و نگارش
مجموعه‌ای از فنون، روش‌ها و مهارت‌های تحقیق، نگارش و نویسندگی به زبان ساده و تحلیلی برای استفاده دانش‌پژوهان و محققان در این كتاب ارائه شده است.
 ١٣:٤١ - 1394/07/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

نیازسنجی پژوهشی
نگارنده در این كتاب تعریفی از "نیازسنجی پژوهشی"به دست می‌دهد. به تصریح وی: نیازسنجی پژوهشی به فرآیند پیچیده‌ی شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه‌های مختلف تحقیقاتی اشاره می‌كند.
 ١٣:٣٧ - 1394/07/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آشنایی با فناوری اطلاعات در پژوهش های علمی (با تاکید بر علوم انسانی)
در 3 بخش فناوری های عمومی، ابزارهای تخصصی و نسل دوم تکنولوژی های پژوهشی به معرفی فناوری عمومی، تخصصی و ابزارهای کمک کننده در امر پژوهش می پردازد.
 ١٣:٢١ - 1394/07/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

روش تحقیق و گزارش نویسی
روش تحقیق و گزارش نویسی(راهنمای عملی تدوین پایان نامه و رساله تحصیلی
 ١٣:٢٨ - 1394/07/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

غفلتها و کاستیها در تحقیقات و مصادیق آنها
شاید بتوان گفت یکی از مباحثی که امروزه در محافل علمی و پژوهشی مطرح شده آن است که کاستی‌های رایجی که از سوی پژوهشگران، عارض تحقیقات می‌شود و سبب انحراف جدّی نتایج تحقیقات می‌باشد، کدام است؟
 ١٣:٢٠ - 1394/07/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مبانی روش تحقیق
مبانی روش تحقیق (تدارک مقاله های تحقیقی و پایان نامه های دانشجویی)
 ١٣:١٦ - 1394/07/06 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث
نویسنده در کتاب «روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث» در چهار فصل در مورد روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث به بحث پرداخته است.
 ١٣:٤٤ - 1394/06/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها