فرم ها و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده علمی

کاربرگ‏های مربوط به هریک از انواع قالب‏های برگزاری کرسی آزاداندیشی ذیلا قابل دسترسی است:

·           کرسی آزاد اندیشی ارائه نظر؛

·           کرسی آزاد اندیشی نقد؛

·           کرسی آزاد اندیشی مناظره؛

·           کرسی آزاد اندیشی پاسخ به پرسش؛

·           کرسی آزاد اندیشی گفتگوی آزاد؛

·           کرسی آزاد اندیشی میزگرد؛

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها