اخبار > منتخبین هفتمین جشنواره (93)


منتخبین هفتمین جشنواره (93)
منتخبین هفتمین جشنواره (93)
چاپ
تعداد بازديد
2187
تاريخ و ساعت خبر:
١٢:١٧ - 1395/01/23

فهرست منتخبین هفتمین جشنواره  ـ  1393

مقاله سطح 1

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

علی

ابراهیمپور

مرد

سیر تطور و جایگاهشناسی احکام قضایا در منطق اسلامی

فلسفه و منطق

قم

قم

حقانی

برگزیده رتبه 2

مصطفی

مولوی

مرد

سبک زندگی؛ توجه به ریزرفتارهای مهم

اخلاق و تربیت

تهران

تهران

مروی

برگزیده رتبه 3

محمد

فخر روحانی

مرد

پرسش و جایگاه آن در دانش منطق

فلسفه و منطق

قم

قم

شهیدین

شایسته تقدیر

میثم

عساکره

مرد

تنزیه الشیعة ازواج الانبیاء(ع) من تهمة جریمة الزنا

کلام

بوشهر

کنگان

علی بن ابیطالب(ع)

قابل تحسین

 

مقاله سطح 2

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

محمدعلی

ربانیتبار

مرد

اعتبارسنجی تقلید در اصول دین

کلام

قم

قم

رضویه

شایسته تقدیر

سید علی

حسینی

مرد

دلالت در کتب منطقی

فلسفه و منطق

قم

قم

حقانی

قابل تحسین

علیرضا

سیاحت هویدا

مرد

تحریف و اقسام آن در فرقان

تفسیر و علوم قرآنی

قم

قم

رشد

قابل تحسین

صفورا

صفائی

زن

اصول تربیت فرزند از دیدگاه اسلام

علوم انسانی

هرمزگان

بندرعباس

الزهراء(س)

قابل تحسین

مجید

خوشهچرخ

مرد

مبانی بدحجابی به ویژه در سنین نوجوانی

اخلاق و تربیت

مازندران

نکا

مسجدجامع

قابل تحسین

صدیقه

خرمی

زن

بررسی واحد زمانی ماه از دیدگاه گاهشماری و قرآن کریم

تفسیر و علوم قرآنی

مرکزی

اراک

الزهراء(س)

قابل تحسین

زهرا

اسماعیلبیگی

زن

بررسی علل تجملگرایی از منظر آیات و روایات

اخلاق و تربیت

کرمانشاه

کرمانشاه

امام خمینی(ره)

قابل تحسین

حسین

حمزه

مرد

ولایت «فقیه» بر اجرای حدود در عصر غیبت

فقه و حقوق اسلامی

قم

قم

شهید صدوقی 4

قابل تحسین

 

مقاله سطح 3

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

غلامرضا

نوادری

مرد

ذوالقرنین همچنان ناشناخته

تاریخ اسلام

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 3

اصغر

خوشهچرخ

مرد

مهدویت، سوژه مورد علاقه هالیوود

کلام

مازندران

نکا

مسجدجامع

قابل تحسین

محمدامیر

حقشناسی

مرد

بایستهها و داشتههای مسجد طراز انقلاب

اخلاق و تربیت

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

محمد

امینی

مرد

آرمانگرایی و حرکت در دانشگاه اسلامی

علوم انسانی

همدان

ملایر

امام حسن(ع)

قابل تحسین

 

مقاله سطح 4

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

زهرا

کلهر

زن

فلسفه عشق مجازی در سلوک

فلسفه و منطق

قم

قم

صدیقه کبری

برگزیده رتبه 2

سید محمدکاظم

مددیالموسوی

مرد

پژوهشی پیرامون صحت انتساب رساله سلامان و آبسال به ابنسینا

فلسفه و منطق

قم

قم

اباصالح(عج)

برگزیده رتبه 2

سید محمدحسین

میرصانع

مرد

راهکارهای اقتصادی مقاومتی و تهاجمی در سیره نبوی(ص)

تاریخ اسلام

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 3

محمدتقی

شاکر

مرد

بررسی میزان تأثیرپذیری داوریهای رجالی از باورهای کلامی

علوم حدیث و درایه

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 3

غلامرضا

احسنی آرانی

مرد

وقت شرعی نماز جمعه

فقه و حقوق اسلامی

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 3

اسماعیل

صابرکیوج

مرد

اشاعه نوآوری از دیدگاه قرآن کریم، رویکردی نو در بررسی تبلیغ دین

علوم انسانی

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 3

علی

تمسکی بیدگلی

مرد

رهیافتی به تعریف وجوه و نظایر از دیدگاه قرآنپژوهان

تفسیر و علوم قرآنی

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 3

وحید

سهرابیفر

مرد

نگاهی انتقادی به مقوله عقلانیت و معنویت

کلام

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 3

سید مصطفی

موسوی اعظم

مرد

کارکردهای علیت تحلیلی در برهان

فلسفه و منطق

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

آزاد

شایسته تقدیر

قاسم

 عارف

مرد

بررسی تطبیقی ارش جزا از دیدگاه فقه امامیه و اهلسنت با مطالعه موردی ارش در پیوند عضو پس از قصاص

فقه و حقوق اسلامی

قم

قم

آزاد

شایسته تقدیر

حامد

ساجدی

مرد

قرآن و روشهای انگیزشی توحیدباوری

تفسیر و علوم قرآنی

قم

قم

آزاد

شایسته تقدیر

صادق

دهقانی

مرد

فرقشناسی علت و حکمت

اصول فقه

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

ابراهیم

توکلیمقدم

مرد

نقد دیدگاه سلفیه در مساله رؤیت خداوند با تأکید بر شبهات ناصر القفاری

کلام

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

حسین

صدیقی

مرد

روششناسی کلامی شیخ مفید

کلام

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

داوود

شیخی زازرانی

مرد

نمودار همتایی عقل و نقل در واکاوی اندیشههای کلامی وحید بهبهانی

کلام

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

محمدهادی

توکلی

مرد

رویت حق تعالی در نظرگاه علامه طباطبایی

تفسیر و علوم قرآنی

قم

قم

معصومیه(س)

قابل تحسین

محمدجواد

حسنی

مرد

رفتار با اسیران در سیره پیامبر اکرم(ص)

اخلاق و تربیت

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

مهدی

جعفریپناه

مرد

قدرت نرم از دیدگاه اسلام و کاربرد مؤلفههای آن در جمهوری اسلامی ایران

علوم انسانی

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

محمدحسین

وفاییان

مرد

تأثیر مراتب تجلی و ظهور وجود در معناشناسی اوصاف الهی از منظر صدرالمتألهین

فلسفه و منطق

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

 

مقاله ترجمه

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

بهمن

جبرائیلی گراجان

مرد

فلسفه دین

فلسفه و منطق

تهران

تهران

آزاد

برگزیده رتبه 3

 

کتاب سطح 1و2

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

مرتضی

اصل رنگرز ششگلانی

مرد

الملاک في مراتب الإدراک

فلسفه و منطق

آذربایجان شرقی

بناب

ولیعصر(ع)

برگزیده رتبه 1

 

کتاب سطح 3

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

کتاب سطح 4

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

سید محمدرضا

علمهدایی

مرد

بررسی فقهی مسأله تغییر جنسیت

فقه و حقوق اسلامی

قم

قم

آزاد

شایسته تقدیر

محسن

مجتهدزاده

مرد

مسیحیت در آمریکای لاتین

کلام

قم

قم

آزاد

شایسته تقدیر

سید محسن

مرتضوی

مرد

کالبدشکافی در آینه فقه

فقه و حقوق اسلامی

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

سید محسن

مرتضوی

مرد

پیوند اعضاء و مرگ مغزی در آینه فقه

فقه و حقوق اسلامی

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

 

کتاب ترجمه

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

کتاب تصحیح و تعلیق

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

تحقیق پایانی سطح 2

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

فرشته

مؤمنی

زن

دف از منظراسلام

فقه و حقوق اسلامی

اصفهان

اصفهان

النفیسه

برگزیده رتبه 2

منصوره

اسکندرینژاد

زن

دینستیزی از دیدگاه قرآن

تفسیر و علوم قرآنی

همدان

بهار

صدیقه کبری(س)

برگزیده رتبه 2

رباب

شفیعی دیزج

زن

تأثیر تحصیلات زنان بر تربیت فرزندان و روابط خانوادگی

اخلاق و تربیت

اردبیل

پارس‌آباد

ثامنالحجج(ع)

برگزیده رتبه 3

فاطمه

مغربی

زن

حضانت کودکان بد سرپرست از جایگاه فقها

فقه و حقوق اسلامی

مازندران

کلاردشت

الزهراء(س)

شایسته تقدیر

سالومه

ابراهیمزاده بالف

زن

بدن مثالی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان با نگاه به روایات

فلسفه و منطق

مازندران

بابل

عصمتیه

شایسته تقدیر

زهرا

دنیادیده

زن

شایستهسالاری در حکومت علوی

اخلاق و تربیت

اصفهان

کاشان

کوثر

قابل تحسین

محسن

ضیایی

مرد

ردیه بر کتاب «بهترین انسانها پس از پیامبران»

کلام

قم

قم

سفیران هدایت

قابل تحسین

فاطمه

جهانتیغ

زن

بررسی نقش رسانه ملی در انتقال آموزههای دینی

علوم انسانی

سمنان

سمنان

عصمتیه

قابل تحسین

فاطمه

ترابی

زن

نگاهی به مساله تلقین در قرآن و سنت و نقش آن در کاهش استرس

اخلاق و تربیت

خراسان رضوی

مشهد

حضرت زینب(س)

قابل تحسین

مجتبی

شهرکزاده

مرد

جایگاه عقل در معرفت الهی

کلام

قم

قم

امام صادق نیروگاه

قابل تحسین

محمد

نوری

مرد

برنامهریزی و نظم در آموزههای اسلامی

اخلاق و تربیت

قم

قم

سفیران هدایت

قابل تحسین

نرجس

رضائیخواه

زن

زمینهها، انگیزهها و پیامدهای قیام عاشورا

تاریخ اسلام

مرکزی

اراک

الزهراء(س)

قابل تحسین

 

پایاننامه سطح 3

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

محمدحسین

صالحی شهرودی

مرد

متنکاوی موضوعی قرآن کریم، جهت کشف ارتباطات معنایی میان آیات برمبنای تفسیر المیزان

تفسیر و علوم قرآنی

قم

قم

معصومیه(س)

برگزیده رتبه 2

سید محمد

آقامیری

مرد

نقش هیئآت مذهبی در راهبری دینی جوان

اخلاق و تربیت

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 2

عبدالرضا

حسناتی نجفآبادی

مرد

وحیشناسی از دیدگاه برخی روشنفکران معاصر و آیتالله سبحانی

کلام

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 3

محمود

علیپور خشاب

مرد

بررسی قالب‌های موفق برنامه‌سازی کودک در انتقال مفاهیم اخلاقی دین در برنامه‌های کودک دو شبکه ست7 پارس مسیحی و شبکه قرآن سیما

علوم انسانی

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 3

محمد

مسلمی

مرد

بررسی فقهی ما یجوز التیمم به

فقه و حقوق اسلامی

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 3

سید عابد رضا

رضوی

مرد

ترجمه و تحقیق اوائل المقالات شیخ مفید

کلام

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 3

زهرا

بجلی

زن

شاخصههای توسعه فرهنگی جامعه اسلامی از منظر قرآن کریم

علوم انسانی

قم

قم

معصومیه(س)

برگزیده رتبه 3

حسین

محققیان

مرد

نقش فضای صدور در بازشناسی قضایای حقیقیه و خارجیه

علوم حدیث و درایه

قم

قم

آزاد

برگزیده رتبه 3

حبیبالله

خالقی

مرد

بررسی تطبیقی معادشناسی در دین اسلام و زرتشت

کلام

قم

قم

آزاد

شایسته تقدیر

محسن

آزادی

مرد

بررسی تطبیقی رابطه علم تجربی و دین در تفاسیر المیزان و المنار

تفسیر و علوم قرآنی

قم

قم

آزاد

شایسته تقدیر

سید مرتضی

عادلی

مرد

جریانشناسی سنیان دوازدهامامی

کلام

قم

قم

جامعة المصطفی

شایسته تقدیر

محمدرضا

فاتح

مرد

خطا در تطبیق در عناوین قصدیه

فقه و حقوق اسلامی

قم

قم

آزاد

شایسته تقدیر

اعظم

باباخانیاه

زن

مبانی فرهنگ کار و راهکارهای اصلاح فرهنگ کار از منظر امیرالمؤمنین علی(ع)

اخلاق و تربیت

قزوین

قزوین

کوثر(س)

شایسته تقدیر

اسماعیل

نجاتی

مرد

مطالعه تطبیقی مبانی انسانشناختی علوم انسانی دیدگاه آیتالله مصباح یزدی و آبراهام اچ. مزلو

کلام

قم

قم

آزاد

شایسته تقدیر

مرتضی

دادور آلانق

مرد

مدیریت افکار عمومی در عصر سلجوقیان

تاریخ اسلام

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

مرتضی

قاسمیخواه

مرد

تأثیر وقف و ابتدا بر معنای قرآن

تفسیر و علوم قرآنی

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

آزاد

قابل تحسین

ابراهیم

رمضانی خرمآباد

مرد

بررسی فقهی خون كمتر از درهم  در نماز

فقه و حقوق اسلامی

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

سید حامد

حسینی هاشمی

مرد

مطالعه تطبیقی طواف نساء آثار مترتب بر آن

فقه و حقوق اسلامی

خراسان رضوی

مشهد

دانشگاه رضوی

قابل تحسین

سید مصطفی

حسینی

مرد

آموزه گناه ذاتی در کلیسای کاتولیک و بررسی آن با تاکید بر عقاید امامیه

کلام

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

مجتبی

نامخواه

مرد

بررسی نظریه انقلاب امام خمینی ودلالتهای آن در سیاستگذاری فرهنگی

علوم انسانی

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

محمدجواد

صداقت رستمی

مرد

اجتماع امر و نهی در شیء واحد به اعتبار عنوانین

اصول فقه

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

محمدحسین

وفاییان

مرد

بررسی و مقایسه علم پیشین الهی از منظر صدرالمتألهین و ابنعربی

فلسفه و منطق

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

جواد

امینخندقی

مرد

نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم از منظر اخلاقگرایی میانهرو

فلسفه و منطق

قم

قم

آزاد

قابل تحسین

 

پایاننامه سطح 4

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام اثر

گروه علمی

استان

شهر

مدرسه

نوع انتخاب

عبدالحمید

اسکندری

مرد

بررسی شرایط قصاص طرف از منظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه

فقه و حقوق اسلامی

قم

قم

آزاد

شایسته تقدیر

 
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها